Roeser

17.00 - 22.00

Sportshal Krautem


50, rue Alexandre Schintgen
L-3330 Crauthem

INDOOR

17.00 – 22.00    Volleyball (Volley Loisir Roeserbann)
17.00 – 18.00 Handball (Handball Club Berchem)
18.00 – 19.00 Parkur (Energy of Life)
19.00 – 20.00 Hip Hop (Marc Folschette)
20.00 – 20.45 Pilates (Fit Réiser – Ursula Schinzel)
20.45 – 22.00 Zumba®

Salle Judo

17.00 – 18.00       Sumo (Judo Club Roeser)                                                                     

Salle Pingpong

18.00 – 19.00   Danzen ( Judo Club Roeser)

Buvette vun der Sportshal

18.00 – 19.30             Darts-Highscore Turnéier (EDC De Gëllene Léiw)

OUTDOOR

17.15       Lafen – 5km oder 10km (Fit Réiser)
17.20 Nordic Walking (Fit Réiser)
17.30 Vëlostour (Fit Réiser)

Parc Kolla

17.15      Kannerlaf (Colonie de vacances)


Apportez chaussures et vêtements adaptés

 

Animation musicale

Restauration sur place

Organisateurs

Partenaires

Colonies de vacances Roeser
EDC de Gëllene Léiw
Energy of Life
Fit Réiser
Handball Club Berchem
Judo Club Roeser
Sport klub Réiserbann
Volley loisir Roeserbann
Zumba Roeser