Contern

17.00 - 22.00

Complexe Sportif "Um Ewent"


40, rue de Syren
L-5316 Contern

INDOOR

                            Basketball-Parcours (AB Contern)
                                  Gymnastik-Parcours (Turnveräin Aurore)
  Dëschtennisinitiatioun-Showmatcher (Dëschtennisclub Éiter-Waldbriedemes)          
  Këschtestapelen (Service d'Incendie et de Sécurité)

OUTDOOR

                    Velofueren: Geschecklechkeet / Randonné ( ACC Contern )
Velo matbréngen!!
  Mini Tennis (Tennis Club)
  Torwandschéissen (Sportskommissioun)
                           Gladiator (Jugendhaus)


Apportez chaussures et vêtements adaptés

Animation musicale

Restaurant sur place

Organisateurs

Partenaires

AB Contern
ACC Contern
Deschtennis Eiter
Jugendhaus Contern
Service d'Incendie et de sauvetage
Sportskommissioun Contern
Tennis Club Contern
Turnveräin Aurore

Sponsors