Bissen

Outdoor
Sportskomplex Synthetesche Fussballsterrain
rue des sports (Klengbousbierg)
Bissen
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
18:00
00:00
Bossaball
Volleyball Club Bissen
18:00
00:00
Torwandschießen
FC Atert Jugend
18:00
00:00
Steppen & Nordic Walking
Dammenturnveräin
18:00
23:00
Bocce
Tricentenaire
18:00
00:00
Bubble Football
18:00
00:00
BodyKicker
18:00
00:00
Powerwall
18:00
00:00
Gladiator Arena
18:00
00:00
Slackline
18:00
00:00
Rugby Training
Rugby Luxemburg
18:00
00:00
Gesond Iessen - Smoothie & Uebstzalot
Jugendhaus
18:00
00:00
Sprangschlass "Fussball Arena" fir eis kleng Sportler
Dëst Joer si mir déi éischte Kéier um neie Sportkomplex. Well et awer nach nitt ganz fäerdeg ass musse mir d'Nuit du Sport 2018 bëssi aschränken. Dat heescht elo nitt dass et manner Spaass gëtt, am Contraire, mir hunn eng ganz Rëtsch flott Aktivitéiten déi vun eise Veräiner encadréiert ginn , eben just nitt op de jeeweilege Sportsterrainen. Wéi och lëscht Joer kenn dir Equippe maachen. Mir freeën eis mat Iech ee flotten an aktiven Owend ze verbréngen.
Demonstration
Concert

Organisateurs

Partenaires

Dammenturnveräin
Dëschtennis Bissen
FC Atert Jugend
Fédération Luxembourgeoise de Rugby
Jugenhaus Bissen
LASEP Bissen
Tennis Club Bissen
Tricentenaire
Volleyballsclub Bissen