Sanem

Indoor
KUSS (KULTUR- A SPORTZENTRUM SOLEUVRE)
3, Rue Jean Anen
4413
Soleuvre (Zolwer)
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
17:15
00:00
Dëschtennisatelier fir jiddereen
Dëschtennis Zolwerknapp Christiane Welscher
17:15
22:00
Sektiounen “Artistic Gym “(Sportart: Konschtturnen) fir jiddereen
Sporting Club Belvaux (SCB)
17:00
Sëtzdanz fir jiddereen
Claudine & Pascale Menghi
17:15
22:00
Animatioun fir Kanner
Jugendtreff Saba asbl
Apportez chaussures et vêtements adaptés
Tennishal (Multifunkstiounshal)
3, Rue Jean Anen
4413
Soleuvre (Zolwer)
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
17:15
20:15
Baby : Basket/Basketball – Schnupper Coursen fir jiddereen
BBC AS Zolwer
Tennis – Schnuppercoursen fir Kleng a Grouss
Tennis Club Bieles (TCB)
20:00
15:00
Futsal – Tournoi
Jugendtreff Saba asbl
Apportez chaussures et vêtements adaptés
Outdoor
KUSS (KULTUR- A SPORTZENTRUM SOLEUVRE)
3, Rue Jean Anen
4413
Soleuvre (Zolwer)
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
17:15
22:00
SCB Sektioun “Active Fun” (Sportarten: “Fun Sports”)
Sporting Club Belvaux (SCB)
18:15
20:15
Sektiounen “Artistic Gym “(Sportart: Konschtturnen) fir jiddereen
Workshop Pétanque fir jiddereen
Apportez chaussures et vêtements adaptés
CAB-Terrain
DeActivité
17:15
Trottinetteparcours-Geschécklechkeetsparcours fir Kanner ab 6 Joer
18:30
Trottinetteparcours-Geschécklechkeetsparcours fir Kanner ab 6 Joer
20:00
Trottinetteparcours-Geschécklechkeetsparcours fir Kanner ab 6 Joer
Apportez chaussures et vêtements adaptés
Restauration sur place
Gesond Iessen a Gedrénks vu lokale Veräiner (17.00 - 24.00)
Animation musicale
Live Musik
Demonstration
HeureNom
17:00
VIP Parkour Event mam Lynn Jung
20:30
VIP Parkour Event mam Lynn Jung
Concert

Organisateurs